آغاز عملیات ترمیم ۲۰۰۰ متر ازچمن بوستان خانواده با استفاده از چمن های گرمسیری و مقاوم

آغاز عملیات ترمیم ۲۰۰۰ متر ازچمن بوستان خانواده با استفاده از چمن های گرمسیری و مقاوم

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#واکاری_چمن_گرمسیری

🔰 آغاز عملیات ترمیم ۲۰۰۰ متر ازچمن بوستان خانواده با استفاده از چمن های گرمسیری و مقاوم

شهردار ورزنه ضمن اعلام این خبر بیان داشت : در راستای بهبود سطح کیفی بوستان زاینده رود ، طرح واکاری فضای سبز در این بوستان آغاز شد .

دکتر اخگر افزود: در اجرای این طرح، قسمت های آسیب دیده چمن که در زمستان سال گذشته نسبت به اصلاح خاک آن اقدام شده بود با کاشت مجدد، ترمیم و واکاری خواهد شد.
🔸 جهت واکاری این بوستان از تکه های چمن های گرمسیری مقاوم که توسط واحد فضای سبز در مزرعه تحقیقاتی شهرداری تولید شده استفاده خواهد شد.

🔸این گونه چمن بسیار مقاوم به کم آبی و شوری می باشد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه