سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

آگهی مناقصه مرحله اول-نوبت اول - شهرداری ورزنه

آگهی مناقصه مرحله اول-نوبت اول

شهرداری ورزنه باستناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر ورزنه در نظر دارد  انجام امورات خدمات شهری و فضای سبز شهر ورزنه(استان اصفهان) را شامل :

 الف:  جمع آوری ، حمل و  دفن زباله از مبدأ  و بازیافت ،‌ رفت و  روب و نظافت کلی شهر بصورت مستمر ، انجام امورات کشتارگاه  و انجام امورات مربوط به اجرائیات و تخلفات ساختمانی وسایرامورات مربوطه به مدت یکسال شمسی ازتاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۳۱

ب:  حفظ و نگهداری کل فضای سبز ، آماده سازی و ایجاد فضای سبز ، کاشت گل و نهال و چمن ، انجام  امورات مربوط به تأسیسات شبکه آب فضای سبز به مدت یکسال شمسی ازتاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۳۱

که موارد بصورت کلی دراوراق مناقصه و قرارداد فی مابین ذکر خواهد شد، بصورت پیمانکاری  به شرکت های خدماتی و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ،  لذا علاقمندان درصورت داشتن شرایط لازم می توانند جهت شرکت در مناقصه مذکور و کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری به واحد خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۹/۲/۱۱ به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند. توضیح اینکه: هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد -کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است- شرکت کنندگان در مناقصه می توانند یکی از گزینه های الف و ب را انتخاب و یا در صورت داشتن توان و شرایط لازم برای انجام امورات هر دو گزینه را انتخاب نمایند . 

  
                                                            شماره تماس ۴۶۴۸۲۲۲۰ ۰۳۱

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.