ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

#شهرداری_ورزنه
#باغ_بانوان
#گزارش_خدمت

‌✅ ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

✍ در راستای تکمیل باغ بانوان شهر ورزنه ، عملیات احداث ساختمان اداری این مجموعه در حال انجام است.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه