سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان
اربعین حسینی
اربعین حسینی
اربعین حسینی

اخبار معاونت

برچسب سپند در خودرو های حمل و نقل دانش آموزیبرچسب سپند در خودرو های حمل و نقل دانش آموزی

برچسب سپند در خودرو های حمل و نقل دانش آموزی

نرخ مصوب کرایه حمل ونقل مسافر وبار درون شهرینرخ مصوب کرایه حمل ونقل مسافر وبار درون شهری

نرخ مصوب کرایه حمل ونقل مسافر وبار درون شهری

پیام تسلیت در پی درگذشت مادر شهید علی قطبیپیام تسلیت در پی درگذشت مادر شهید علی قطبی

پیام تسلیت در پی درگذشت مادر شهید علی قطبی

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اولمزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول

تخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهانتخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهان

تخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهان

شست و شوی فضای سبز میدان آزادیشست و شوی فضای سبز میدان آزادی

شست و شوی فضای سبز میدان آزادی

پروژه ها

پروژه حمل و نقل و ترافیکپروژه حمل و نقل و ترافیک

پروژه حمل و نقل و ترافیک

پروژه فضا سبزپروژه فضا سبز

پروژه فضا سبز

پروژه خدمات شهریپروژه خدمات شهری

پروژه خدمات شهری

پروژه عمرانیپروژه عمرانی

پروژه عمرانی

پروژه معماری و شهر سازیپروژه معماری و شهر سازی

پروژه معماری و شهر سازی

پروژه عمرانی ۲پروژه عمرانی ۲

پروژه عمرانی ۲

درباره معاونت

سخن معاون

 • – نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
 • – بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
 • – انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها
 • – نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
 • – همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
 •  – تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری 
 • – اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای   مالی
 • – رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری و رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .
 • – انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .
 • – انجام تشریفات مناقصه و مزایده .
 •  شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.
 • – اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات
 • – نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و     دستورالعملهای مربوطه رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد . 
 • – نظارت بر تنظیم کلیه اسناد معاملات و قراردادها و  تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها
 • –  اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • – نظارت بر تنظیم اسناد هزینه و همچنین انجام امور مربوط به حسابداری و همچنین توافقنامه املاک مورد مسیری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره.
 • – نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های اجرایی و قوانین و مقررات اداری، مالی و درآمدی.
 • – نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .
 • – نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به شهرداری.
 • – نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی.
 • – انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوطه.

آخرین مطالب

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی   آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی ، خدمتی دیگر از شهرداری ورزنه است که با همت و تلاش شهرداری ورزنه و با هدف بهبود ...