سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

راه های ارتباطی ما با شما:

 

آدرس : ورزنه – خیابان شهرداری – شهرداری ورزنه

تلفن تماس : ۰۳۱۴۶۴۸۲۲۲۰ – ۰۳۱۴۶۴۸۲۲۲۱

مسئول روابط عمومی :  علی طاهری ورزنه 

شماره تماس : ۰۹۱۳۴۱۱۵۹۵۴

شماره فکس : ۰۳۱۴۶۴۸۲۲۰۷

ایمیل : shahrdari_varzaneh@yahoo.com