جلسه هم اندیشی بانوان شهر ورزنه

جلسه هم اندیشی بانوان شهر ورزنه

🔰جلسه هم اندیشی بانوان شهر ورزنه با حضور دکتر اخگر شهردار ورزنه، اعضای شورای شهر و تعدادی از بانوان در سالن کنفرانس شهرداری ورزنه برگزار شد.

🔸در این جلسه به مشکلات بانوان شهر در حوزه های فرهنگی، رفاهی و ورزشی پرداخته شدو بر لزوم حل مشکلات فوق تاکید گردید.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه