زیر سازی معابر پارک چاپاکر و باغ سنگی

زیر سازی معابر پارک چاپاکر و باغ سنگی

🔰مرحله پایانی زیر سازی معابر پارک چاپاکر و باغ سنگی توسط واحد عمران شهرداری انجام شد.

🔸پس از اتمام این عملیات معابر فوق آماده پخش آسفالت خواهد شد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه