سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

درباره معاونت

معاون امور عمرانی و شهرسازی شهرداری ورزنه

این معاونت که خود دارای زیر مجموعه واحد شهرسازی می باشد در راستای تحقق وظایف و مسئولیت هایی زیر تلاش می کند : 

 

        –         اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

         همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسئول مافوق.

         همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها.

         اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.

         نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.

         بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه.

         اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.

         اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.

         استعلام لازم از شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و … جهت حفاری های مورد نیاز در پروژه ها.

         اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها.

         اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسئول مافوق.

         نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.

         نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.

                نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری 

اخبار معاونت

تخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهانتخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهان

تخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهان

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله  گاز فشار قویآسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله  گاز فشار قوی

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی