سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

قوانین و مقررات شهرداری‌ها

کتاب قانون شهرداری‌ها