سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

مدیریت حمل و نقل همگانی

مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری ورزنه

 • الف ـ مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط‌مشی اجرایی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه‌های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح.

  ب ـ آموزش و فرهنگسازی

  پ ـ مدیریت و استقرار سامانه‌های هوشمند حمل و نقل (ITS )

  ت ـ مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی

  ث ـ اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار و مسافر

  ج ـ معاینه فنی خودروها براساس مقررات مربوط

  چ ـ صدور پروانه بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها.

  ح ـ صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر

  خ ـ صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر

  د ـ صدور بارنامه و برگ بار ویژه (ترافیکی)

  ذ ـ راه‌اندازی و اداره پایانه‌های بار و مسافر شهری و حومه‌ای

  ر ـ اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر

  ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مساف