سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی​ شهرداری ورزنه

  • ۱۰۰ سال بود که شهرداری‌های کشور ، بر اساس وصول عوارض محلی مدیریت می‌شدند و این سیستم در سالهای اخیر، نه تنها جوابگوی توسعه‌ی شهر ها نبود، بلکه برای نگهداری شهر ها نیز کافی نبود.

    طبق آخرین بررسی های انجام یافته در شهر های ایران، همواره بین درآمد های شهرداری‌ها از محل عوارض محلی و نیاز‌های شهرها، ده برابر فاصله وجود دارد که این فاصله، هر ساله به روی هم انباشته شده و شکاف عظیمی را مابین در آمدهای شهرداری و نیاز های شهر ها،‌بوجود می آوردکه به آن،‌عدم توسعه یافتگی شهرها می‌گوییم .

    جهت جبران این خلاء با اقدام به تهیه،‌تدوین، تصویب و اجرایی نمودن شیوه نامه‌ی سرمایه گذاری و با ایجاد اداره‌ سرمایه‌گذاری مشارکتی،‌ عملاسیستم نوینی را در راستای تامین منابع مالی پروژه های شهری رقم زد.

  1. شفافیت هرچه بیشتر در معرفی و ارائه پروژه ها به سرمایه گذاران
  2. تنوع بخشی به حوزه ها و  بخش های قابل مشارکت با بخش خصوصی
  3. بهبود روند نظارت بر اجرای قراردادهای مشارکتی
  4. استقرار دستورالعمل های اجرایی مشارکت در سازمان
  5. تاکید و جهت گیری به سمت استقرار مدیریت واحد سرمایه گذاری ومشارکت در شهرداری ورزنه

اصلاح ساختار فرآیندی سازمان با تاکید بر اصل سرعت بخشی به فرآیندهای مشارکتی

پروژه‌های آتی شهرداری ورزنه

پروژه مجتمع گردشگری شهرداری ورزنه به وسعت ۹۹ هکتارپروژه مجتمع گردشگری شهرداری ورزنه به وسعت ۹۹ هکتار

پروژه مجتمع گردشگری شهرداری ورزنه به وسعت ۹۹ هکتار

پروژه بازارچه سنتی کنار موزه مردم شناسیپروژه بازارچه سنتی کنار موزه مردم شناسی

پروژه بازارچه سنتی کنار موزه مردم شناسی

پروژه بازار روز کوثرپروژه بازار روز کوثر

پروژه بازار روز کوثر

مجتمع تجاری طبقه دوم پایانه مسافربری شیخ بهاییمجتمع تجاری طبقه دوم پایانه مسافربری شیخ بهایی

مجتمع تجاری طبقه دوم پایانه مسافربری شیخ بهایی

جایگاه سوخت بنزینی شهرداری ورزنهجایگاه سوخت بنزینی شهرداری ورزنه

جایگاه سوخت بنزینی شهرداری ورزنه