سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان
اربعین حسینی
اربعین حسینی
اربعین حسینی

اخبار معاونت

تخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهانتخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهان

تخلیه تیر برق بلوار آزادگان به طرف اصفهان

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله  گاز فشار قویآسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله  گاز فشار قوی

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی

پروژه ها

پروژه معماری و شهر سازیپروژه معماری و شهر سازی

پروژه معماری و شهر سازی

درباره معاونت

سخن معاون

این واحد که زیر مجموعه واحد عمران شهری می باشد با توجه به حوزه کاری دارای وظایف زیر است : 


 درزمینه شهرسازی : 

 

–  بررسی نقشه معماری و تحویل آن.

–  کنترل و نظارت بر روند اجرای کلیه امور مربوط به پرونده های شهر سازی .

–  بررسی تقاضاهای صدور پروانه ساختمان ، دستور بازدید و دستور مجوز تهیه نقشه ، کنترل و تطابق نقشه های سازه و تاسیسات .

–  تایید مجوز تهیه نقشه

–  بررسی و مطابقت نقشه های معماری مصوب شورای شهر سازی با نقشه های اجرایی سازه .

– دستور بازدید استعلام دفتر خانه ، بانک ، ثبت ، اتحادیه ، حفاری آب و گاز و کنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ .

– پاراف پیش نویس پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف و پاسخ استعلامها و کلیه مکاتبات مربوطه به حوزه شهر سازی .

– هماهنگی لازم در کلیه امور مربوط به شهر سازی با شهردار.

– نظارت بر کلیه عوامل بازدید ،GIS ، محاسب ، پیش نویس و کنترل ساختمان .

– دستور بازدید سفت کاری و پایان کار و بررسی گزارشات مربوطه  .

– بازدید از موارد خاص که نیاز به بررسی بیشتر دارند .

–  محاسبه نقشه ها ، زیربناها ، تراکم ، جرائم ماده صد بر اساس آراء صادره ، دستورالعملهای مدون و ارقام مصوب شورای اسلامی شهر .

– محاسبه توافقات بین مالک و شهرداری

– محاسبه عوارض زیر بنا و عوارض نقل و انتقالات .

– رسیدگی به گزارشات مامورین بازدید ازمحل و تطبیق آنها با سوابق و نقشه موجود در پرونده نظارت برای تشخیص و محاسبه عوارض نوسازی  زیر بنا ، بالکن ، نور گیر ، تفکیک و …….

– محاسبه اختلاف عوارض پرونده ها (جهت تمدید ، سفت کاری و پایان ).

– نظارت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار و گواهی عدم خلاف و استعلامهای دفتر خانه و بانک و …. برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و     سازهای شهری .

–  پیشنهادات پیرامون اصلاح و تغییر کاربریهای موردی و موضوعی به شهردار.

–  تعیین میزان و نحوه تخلفات از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و ارجاع به مراجع ذیصلاح .

–  صدور مجوز دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری .

–    نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

–    مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور   

–   نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

–  مشخص کردن کاربری پلاکها گذر بندی شبکه های معابر و دسترسی ها .

–  اطلاع رسانی در مورد عقب نشینی های پلاک .

–  مشخص کردن کاربریهای موجود و یا کاربریهای پیشنهادی .

–  کنترل کاربریها و در صورت مغایرت دستور بررسی و اصلاح  .

–  شرکت در جلسات شورای معابر در خصوص عرض گذرها ، نیاز یا عدم نیاز عقب نشینی ها و پخ ها .

–   سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود .

 

   در زمینه بازدید : 


۱-     پاسخ به مراجعین حضوری در مورد استعلامات از لحاظ بازدید .

۲-  حضور با مالک در محل و برداشت موقعیت و عرصه و اعیانی وضع موجود و مطابقت آن با سابقه و اعلام مغایرتها .

۳-  هماهنگی با طرحهای تفصیلی و بررسی موارد در خصوص کاربری و گذربندی و مصوبات مربوطه .

۴-  بازدید و گزارش پیرامون تائید ابعاد ملک تطبیق محل با سند مالکیت،   مشخصات بناها .

۶–  بازدید و گزارش پایان عملیات سفت کاری و تمدید یا تعویض پروانه های ساختمانی و تطبیق آن با نقشه های مصوب در پروانه صادره و اعلام مغایرتها .

۷-  کنترل انطباق گزارش های موجود در پرونده و گزارش مهندسین ناظر با عملیات ساختمانی انجام شده .

۸-  وضعیت پلاکهای مجاور از نظر ۱) قد پای ساختمان۲) ارتفاع ساختمان ۳) قدمت ساختمان .

۹-     ارائه خلاصه اقدامات انجام شده قبلی هر پرونده .

۱۰- سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود .

آخرین مطالب

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله  گاز فشار قوی

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی

آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی   آسفالت ریزی و ترمیم ترانشه حفاری لوله گاز فشار قوی ، خدمتی دیگر از شهرداری ورزنه است که با همت و تلاش شهرداری ورزنه و با هدف بهبود ...