سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

نرخ مصوب کرایه حمل ونقل مسافر وبار درون شهری - شهرداری ورزنه

نرخ مصوب کرایه حمل ونقل مسافر وبار درون شهری

نرخ مصوب کرایه حمل ونقل مسافر وبار درون شهری شهر ورزنه و بخش بن رود در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد :

تاکسی گردشی و آژانس :

ردیفکرایه برحسب محل فعالیتواحدنرخ کرایه ( ریال )
خارج از محدوده شهر ورزنهبه ازای هر کیلومتر۸/۰۰۰
۱محدوده بخش بن رودبه ازای هر کیلومتر۱۱/۰۰۰
۲محدوده بافت قدیم شهر ورزنههر سرویس ( دربستی )۱۵/۰۰۰
۳محدوده شهرک امام جعفر صادق (ع) شهر ورزنههر سرویس ( دربستی )۱۵/۰۰۰
۴مسیر بافت قدیم به شهرک امام جعفر صادق ( ع ) و بالعکسهر سرویس ( دربستی )۲۰/۰۰۰
۵کرایه تاکسی گردشی در شهر برای هر نفربه ازای یک کورس۱۰/۰۰۰
۶نرخ توقفهر ساعت۵۰/۰۰۰

توضیحات : در مسیر های رفت و برگشت ، هزینه برگشت ۲۰درصد هزینه رفت محاصبه خواهد گردید .

 

آژانس وانت بار پیکان و نیسان :

ردیفکرایه بر حسب محل فعالیتواحد نرخ کرایه ( ریال )
۱خارج از محدوده شهر ورزنههر کیلومتر۱۰/۰۰۰
۲محدوده بخش بن رودهر سرویس دربستی۴۵۰/۰۰۰
۳محدوده بافت قدیم شهر ورزنههر سرویس دربستی۱۰۰/۰۰۰
۴محدوده شهرک امام جعفر صادق ( ع ) شهر ورزنههر سرویس دربستی۱۰۰/۰۰۰
۵مسیر بافت قدیم به شهرک امام جعفر صادق ( ع ) و بالعکسهر سرویس دربستی۱۵۰/۰۰۰
۶نرخ توقفهر ساعت۷۰/۰۰۰

توضیحات : در مسیر های رفت و برگشت ، هزینه برگشت ۲۰درصد هزینه رفت محاصبه خواهد گردید .

نرخ حمل و نقل

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.