سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

واحد اجرائیات و تخلفات شهری

مسئول واحد اجرائیات و تخلفات شهری

 • الف. نظارت بر ساخت و سازها، تفکیک و عمران غیرمجاز

  • نظارت بر ساخت و سازها
  • جلوگیری از تفکیک اراضی بدون مجوز
  • جلوگیری از عمران اراضی بدون مجوز
  • انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون ماده صد

  ب. پیگیری امورات مربوط به مشاغل مزاحم

  • تعریف: مشاغل مزاحم
  • اقدامات اداره / واحد اجرائیات شهرداری
  • اهم مصادیق مشاغل مزاحم
  • کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵
  • پیگیری امور مربوط به مسائل بهداشتی و آلودگی هوا
  • پیگیری امور مربوط به پسماندهای شهری (زباله)
  • مستندات قانونی مرتبط با مشاغل مزاحم

  ج. پیگیری امور مربوط به سد معبر

  • مصادیق سد معبر
  • مراحل برخورد قانون با سد معبر

  د. نظارت بر حفاری های سطح شهر

  • بند ۲۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات)
  • بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۴۴/۴/۱۱ با اصلاحات بعدی
  • ماده ۵ آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و … مصوب ۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران

  ه. نظارت بر امور گودبرداری ها

  • نکات ایمنی در تخریب و گودبرداری
  • خطرهای ناشی از گود برداری
  • نشانه های خطرناک بودن گود
  • اقدامات قابل انجام برای کاهش خطر گودبرداری ها
  • بازرسی ها
  • بررسی های مکانیک خاک
  • اقدامات اداره / واحد اجرائیات شهرداری درخصوص گودبرداری ها

  و. حفاظت از املاک و اراضی شهرداری، تملک، واگذاری و مستغلات شهرداری

  • کلیات وظایف اداره / واحد اجرائیات درخصوص حفاظت از املاک و اراضی شهرداری
  • اهم وظایف درخصوص تملک و واگذاری
  • اهم وظایف درخصوص اراضی
  • اهم وظایف درخصوص مستغلات
  • اهم وظایف درخصوص حفاظت املاک
  • همکاری با واحد روابط عمومی شهرداری جهت نصب و جمع آوری تابلو و … در مراسمات ملی و مذهبی

شرکت مهندسین فرامیر سپاهان