سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

واحد تاسیسات

مسئول واحد امانی تاسیسات شهرداری ورزنه

 • اجرا و نظارت بر رعایت دستورالعمل های قرارداد تعمیرات ، نگهداری و راهبری تاسیسات برقی
 • اجرا و نظارت بر رعایت دستورالعمل های قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری تاسیسات مکانیکی و شبکه های آبرسانی
 • اجرا و نظارت بر دستورالعمل های قرارداد تعمیرات و نگهداری و راهبری سیستم تهویه مطبوع (سرمایشی و گرمایشی)
 • اجرا و نظارت بر دستورالعمل های قرارداد سیستم دوربین های مدار بسته
 • اجرا و نظارت بر دستورالعمل های قرارداد GIS و GPMS
 • نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های عمرانی و اندوخته
 • بازدید و بازرسی روزانه از تاسیسات شبکه های توزیع برق رسانی، شبکه های آب شرب و آبیاری فضای سبز، سیستم تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی، سیستم اعلام و اطفاء حریق، دیزل ژنراتور های برق اضطراری و تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی فاضلاب
 • تهیه و ارائه برآورد خسارت وارده به تاسیسات برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات حیطه نظارت
 • نظارت و کنترل بر اجرای عملیات تاسیسات واگذار شده به پیمانکاران بخش خصوصی عملیات تخلیه و بارگیری 
 • تهیه گزارش آمار ضایعات و سوانح در حیطه نظارت و ارائه به مقام مافوق
 • تهیه و تدوین جداول زمانبندی دوره های بازدید، سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی
 • کنترل و بررسی هزینه های مصارف انشعابات آب و برق و گاز
 • نظارت و کنترل بر نحوه عملکرد مهندسین مشاور در زمینه پروژه های تعمیراتی و عمرانی
 • کنترل و نظارت بر مقادیر مصرفی قطعات تاسیسات برقی و مکانیکی، تهویه مطبوع، اعلام و اطفای حریق، دیزل ژنراتورهای برق اضطراری مربوط به قراردادهای جاری
 • پیگیری اخذ قبوض آب برق و گاز اماکن متعلقه به شهرداری
 • پیگیری آب و برق و گاز مستحدثات جدید و ساختمان های تحت مالکیت شهرداری از طریق ارگان های دولتی و ذیربط
 • بررسی صورت وضعیت ها و صورتحساب های پیمانکاران قراردادهای جاری و پروژه های در دست اجرای مربوط به اراضی پشتیبانی
 • پیگیری رفع نقایص فوری سیستم اعلام و اطفای حریق
 • بازدید و بازرسی مستمر روزانه از کارگاه پروژه های در دست اجرا و ایستگاه های پمپاژ آب آتشنشانی جاری و در دست اجرا و همچنین محل کار پرسنل ناظر قراردادهای جاری و پروژه های در دست اجرا
 • شرکت در کمیسیون مناقصات مربوط به پیمانکاران و مشاوران
 • شرکت در کمیته ارزیابی کیفی و کمیته فنی و بازرگانی پیمانکاران مربوط به اداره برق و تاسیسات
 • شرکت در کمیته های بحران و پدافند غیر عامل، کمیته تحول اداری، کمیته سوانح و آتش سوزی، کمیته صرفه جویی مصارف آب و برق و گاز و کمیته مکاتبات اداری و …

شرکت مهندسین فرامیر سپاهان