سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

واحد خدمات موتوری

واحد خدمات موتوری شهرداری ورزنه

 • اختصاص خودرو مورد نیاز جهت ماموریت های داخل و خارج شهر.
  گردآوری اطلاعات بیمه ای خودروها.
  هماهنگی و بازدید خودروها جهت اعزام به تعمیرگاه.
  پیگیری عدم خلافی خودروهای تحویلی به واحد موتوری.
  گردآوری اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها.
  تنظیم برنامه کاری رانندگان.
  پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای مربوطه و همکاری با انباردار شهرداری.
  نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها.
  تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش آنها.
  نجام عملیات های عمرانی از قبیل خاک برداری ،تسطیح ،حمل مخلوط ، جابه جایی مصالح ، حمل و بار گیری نخاله های سطح شهر .
  حمل زباله و انتقال به سایت دفن زباله در مواقع بارش برف.
  عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت تمام وقت و از ساعات اولیه بارش برف .
  خدمات رسانی جاده ای در تصادفات حمل اجساد به سردخانه شهرستان ،