پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی

پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی

🔰بنا به درخواست اهالی خیابان اشرفی اصفهانی شهرداری ورزنه با هدف ساماندهی ساختار و فضاهای شهری و مناسب سازی معابر و پارکها اقدام به جدولگذاری و پیاده رو سازی پارک محله ای بلواری اشرفی نموده است .

🌐روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه