♻️ *هفته محيط زیست، ۱۶ خرداد لغایت ۲۲ خرداد گرامی باد*

♻️ *هفته محيط زیست، ۱۶ خرداد لغایت ۲۲ خرداد گرامی باد*

💠 *مقام معظم رهبری(مدّظلّه‌العالی)؛*
*حفظ حریم محیط زیست باید جزئی از فرهنگ عمومی باشد.*

♻️ *هفته محيط زیست، ۱۶ خرداد لغایت ۲۲ خرداد گرامی باد*

🔸 *محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه*
🔸 *دوستی با طبیعت و محیط زیست را، از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم.*

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه