✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

✅ آزادسازی و رفع خطر درکوچه شهید سیدرضا حسینی در قسمت در جنوب شهر

✍️ در راستای درخواست های مکرر مردمی و قانون رفع خطر از ساختمان‌های قدیمی و جهت ایمنی معابر سطح شهر ، توافق و آزادسازی ملک در کوچه شهید حسینی جنب مدرسه شهید مقصودی توسط شهرداری ورزنه انجام ،تخریب و رفع خطر گردید.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه