✅ آغاز عملیات گودبرداری رفیوژ بلوار بیمارستان جهت کاشت درخت

✅ آغاز عملیات گودبرداری رفیوژ بلوار بیمارستان جهت کاشت درخت

✅ آغاز عملیات گودبرداری رفیوژ بلوار بیمارستان جهت کاشت درخت

✍️ عملیات گود برداری و آماده سازی بستر در رفیوژ شمالی بلوار جدید بیمارستان، توسط اکیپ اجرایی فضای سبز شهرداری در حال انجام است و در ادامه این عملیات با کاشت انواع درخت و درختچه این بلوار تحت پوشش فضای سبز قرار می گیرند.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه