✅ عملیات خاکریزی و بستر سازی بلوار بیمارستان جهت کاشت درختان فضای سبز

✅  عملیات خاکریزی و بستر سازی بلوار بیمارستان جهت کاشت درختان فضای سبز

#شهرداری_ورزنه
#گزارش_خدمت

✅ عملیات خاکریزی و بستر سازی بلوار بیمارستان جهت کاشت درختان فضای سبز

✍️ عملیات گودبرداری ،خاکریزی و آماده سازی بستر در رفیوژ های بلوار جدید بیمارستان، توسط اکیپ اجرایی فضای سبز شهرداری در حال انجام است و در ادامه این عملیات با کاشت انواع درخت و درختچه این بلوار تحت پوشش فضای سبز قرار می گیرند.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه