✅ فراخوان ثبت نام شرکت‌های حمل و نقل درون شهری دانش آموزی شهرستان ورزنه

✅ فراخوان  ثبت نام شرکت‌های حمل و نقل درون شهری دانش آموزی شهرستان ورزنه

✅ فراخوان ثبت نام شرکت‌های حمل و نقل درون شهری دانش آموزی شهرستان ورزنه

🔹🔹 با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید شرکت های حمل و نقل درون شهری جهت سرویس دهی به دانش آموزان مدارس می توانند از امروز تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه ضمن اعلام آمادگی درخواست خود را به آقای اسدی مسئول واحد حمل و نقل شهرداری ورزنه تحویل نمایند.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه