✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

✅ نصب فونداسیون های تیر برق روشنایی بلوار ورودی شهر

🔸این عملیات برای تامین روشنایی بلوار جدید ورودی شهر انجام می گیرد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه