🌳🌲اطلاعیه آغاز عملیات سمپاشی مرحله دوم عرصه های فضای سبز شهر ورزنه و اعلام مسیر سم پاشی

🌳🌲اطلاعیه آغاز عملیات سمپاشی مرحله دوم عرصه های فضای سبز شهر ورزنه و اعلام مسیر سم پاشی

🌳🌲اطلاعیه آغاز عملیات سمپاشی مرحله دوم عرصه های فضای سبز شهر ورزنه و اعلام مسیر سم پاشی

🔸آغاز عملیات سم پاشی : از روز سه شنبه مورخ ۲۰ تیرماه

🔸ساعات اولیه صبح

🚨 چند توصیه به شهروندان عزیز در خصوص سم پاشی عرصه های فضای سبز شهر

❌از قرار دادن مواد غذایی در بالکن ها پرهیز نمایند.

❌حد الامکان خودرو در مسیر سم پاشی نباشد.

❌درب ها و پنجره های مشرف به مسیر سمپاشی را ببندند.

❌ میزهای نانوایی که در مسیر سم پاشی هستند پس از سم پاشی شست و شو گردند.

❌ زنبورداران شهر ورزنه در صورتی که از اقوام و دوستان کندوی زنبور دارند و در مسیرهای سم پاشی هستند جهت پیشگیری از هرگونه خسارت های احتمالی نیز به اطلاع شان برسانید.

❌ از خوردن میوه درختان در مسیر سمپاشی جدا خوداری کنید

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه

مسیرهای سمپاشی👇
🔸خیابان دکتر بهشتی و فضاهای سبز منتهی به آن

🔸میدان آزادی،میدان رسالت

🔸بلوار آزادگان،جمهوری،رسالت ،امام خمینی،اشرفی اصفهانی،بلوار گلستان شهدا و مسیرهای منتهی به آنها

🔸بوستان شهدای گمنام و خانواده

🔸 پارک محله ای جنب مسجد ابوالفضل شهرک و تامین اجتماعی

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه