🏴 فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

🏴 فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

🏴🏴
از عاشورای سال ۶۱ هجری قمری، دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می گردد تا ببیند که چون صدای هَل مِن ناصرِ امام عشق برخیزد، چه می کنیم؟…(شهید سید مرتضی آوینی)

🏴 فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه