👈دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با امام جمعه محترم شهر ورزنه

👈دیدار شهردار و اعضای شورای شهر با امام جمعه محترم شهر ورزنه

صبح امروزسه شنبه ۳۰آذرماه ۱۴۰۰ جناب آقای دکتر سلطانی فرماندارمحترم شهرستان ورزنه ، جناب آقای دکتر اخگر شهردار محترم ، جناب آقای نصرالهی ریاست محترم شورا واعضای محترم شورای اسلامی شهر ورزنه ، جناب آقای حیدری زاد ریاست محترم شورای شهرستان وجناب آقای احمدی از فرمانداری دردفتر نهادامامت جمعه حضوروبا حاج آقا شیاسی امام جمعه محترم دیداروانتصاب ایشان را به امامت جمعه شهرستان ورزنه تبریک گفتند .

🌹دراین دیدار حاج آقا شیاسی ضمن عرض خیرمقدم وخوش آمد گویی به میهمانان از حضور آنان دردفترنهاد امامت جمعه تقدیر وتشکر کرد ودربیاناتی کوتاه برلزوم پیگیری مسائل ومشکلات شهر و شهرستان وارائه خدمات شایسته به مردم بزرگوار و متدین خصوصاً کشاورزان عزیز که بدلیل پدیده خشکسالی وعدم درآمد دچارمشکل مالی هستندتاکید واز تلاش مسئولین محترم دراین جهت تشکر کردو آمادگی خودرادرراستای پیگیری مشکلات شهرستان با مسئولین اعلام نمود.

🔹نهاد امامت جمعه شهرستان ورزنه