🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

🔰آغاز عملیات خاکبرداری، کوچه ی مسجد جامع در بافت قدیم شهر

✍️با توجه به زیباسازی بافت قدیم و مسجد جامع تاریخی شهر به عنوان محور بافت قدیم در جهت زیبا سازی فضاهای شهری این معبر سنگفرش می شود.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه