🔰اتمام عملیات جدول گذاری ،کانیوو و آسفالت کوچه شهید ابراهیمی

🔰اتمام عملیات جدول گذاری ،کانیوو و آسفالت کوچه شهید ابراهیمی

🔰اتمام عملیات جدول گذاری ،کانیوو و آسفالت کوچه شهید ابراهیمی

✍🏻دکتر اخگر شهردار ورزنه ضمن اشاره به پروژه های عمرانی شهرداری در بخش های مختلف شهر اظهار داشت: پروژه بازسازی، اصلاح و جدول گذاری، اجرای کانیو و همچنین آسفالت کوچه شهید ابراهیمی و فرعی های آن انجام شد .

شهردار ورزنه بیان داشت: عملیات روکش آسفالت و آسفالت ریزی معابر سطح شهر یکی از الویت های اصلی برای تامین رفاه و تسهیل عبور و مرور شهروندان است که در همین راستا لکه گیری آسفالت معابر بصورت اکیپ های سیار در سطح شهر انجام می گیرد.

شهردار ورزنه همچنین به آماده سازی معابر و کوچه های مختلف شهر اشاره کرد و افزود: در حال حاضرآماده سازی برخی از کوچه ها انجام شده که پس از اتمام بر اساس شیوه نامه مصوب و برنامه ریزی صورت گرفته نسبت به انجام آسفالت ریزی اقدام می شود.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه