🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

🔰اجرای طرح های زیباسازی در فضای سبز شهر

✍🏻در راستای زیبا سازی منظر شهری ،عملیات اجرای طرح های زیباسازی درلچکی میدان امام رضا (ع) با استفاده از گزینه های مناسب برای زیباسازی این مکان ها، در دستور کار این شهرداری قرار گرفته است.

در این طرح اکیپ اجرایی واحد فضای سبز با استفاده از شن های رنگی و کاشت گونه های سازگار با شرایط اقلیمی فضای سبز کم آب را اجرا می کنند.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه