🔰 اتمام عملیات اجرایی بلوار ورودی ورزنه از سمت اصفهان(ادامه بلوار آزادگان) با هدف زیباسازی ورودی،کاهش ترافیک و توسعه شهر

🔰 اتمام عملیات اجرایی بلوار ورودی ورزنه از سمت اصفهان(ادامه بلوار آزادگان) با هدف زیباسازی ورودی،کاهش ترافیک و توسعه شهر

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰 اتمام عملیات اجرایی بلوار ورودی ورزنه از سمت اصفهان(ادامه بلوار آزادگان) با هدف زیباسازی ورودی،کاهش ترافیک و توسعه شهر

✍️ این طرح عمرانی شامل احداث بلوار و دو بانده شدن خیابان ورودی شهر در جاده منتهی به اصفهان می باشد.

🔸این بلوار به طول دو کیلومتر شامل احداث دو باند رفت و برگشت، حفاری و برداشت آسفالت ،جدول گذاری و احداث بلوار و فضای سبز می باشد که طی کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری رسید.