🔰نصب نیمکت در راستای تکمیل پارک میلاد مسکن مهر ورزنه

🔰نصب نیمکت در راستای تکمیل پارک میلاد مسکن مهر ورزنه

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه

🔰نصب نیمکت در راستای تکمیل پارک میلاد مسکن مهر ورزنه

✍🏻 شهرداری ورزنه در راستای تکمیل پارک مسکن مهر و خدمات رسانی مطلوب و شایسته به اهالی محترم این محل اقدام به نصب نیمکت پارکی جهت استفاده شهروندان نمود .

وبسایت varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه