🔰 آغاز عملیات خاکبرداری و آماده سازی معابر زمین های شهرک قائمیه به همت شهرداری ورزنه

🔰 آغاز عملیات خاکبرداری و آماده سازی معابر زمین های شهرک قائمیه به همت شهرداری ورزنه

گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#_پروژه_خاکبرداری_معابر_شهرک_قائمیه

🔰 آغاز عملیات خاکبرداری و آماده سازی معابر زمین های شهرک قائمیه به همت شهرداری ورزنه

وبسایت varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه