🔰 آغاز عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

🔰 آغاز عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

🔰 آغاز عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

✍️ دکتر اخگر شهردار ورزنه بیان نمود: باتوجه به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی شهر، مدیریت شهری با هدف ساماندهی معابر سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری عملیات جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک را در دستور کار قرار داد

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه