🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰 اجرای آسفالت بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(بلوار علی اصغر)

✍️در ادامه عملیات احداث بلوار میرزا کوچک خان جنگلی(علی اصغر)عملیات اجرای آسفالت این خیابان در حال انجام است و مسیر به زودی آماده بهره برداری جهت تردد شهروندان گرامی می باشد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه