🔰 اجرای آسفالت کوچه شهید نصیری در بافت قدیم شهر

🔰 اجرای آسفالت کوچه شهید نصیری در بافت قدیم شهر

#گزارش_خدمت

🔰 اجرای آسفالت کوچه شهید نصیری در بافت قدیم شهر

✍️با توجه به وضعیت نامناسب کوچه ی شهید نصیری، عملیات خاکبرداری ،زیرسازی واجرای آسفالت به منظور پاکسازی و از بین بردن ناهمواری ها جهت تسهیل عبور و مرور اهالی این محل انجام شد.

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه