🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران
#گزارش_خدمت

🔰 ادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه

🔹درادامه عملیات احداث پارک و بازار روزِ شهر ورزنه،جدول گذاری و نصب پایه های الاچیق پارک در حال انجام است.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه