🔰 اطلاعیه شهرداری ورزنه در خصوص تشکیل پرونده منازل اجاره ای سطح شهر ویژه مسافران نوروزی

🔰 اطلاعیه شهرداری ورزنه در خصوص  تشکیل پرونده منازل اجاره ای سطح شهر ویژه مسافران نوروزی

🔰 اطلاعیه شهرداری ورزنه در خصوص تشکیل پرونده منازل اجاره ای سطح شهر ویژه مسافران نوروزی

✍🏻 به اطلاع آن دسته از همشهریان گرامی که دارای منازل شخصی غیر بوم گردی جهت اسکان به مسافران بصورت اجاره می باشند می رساند:

👈 با عنایت به مصوبه ستاد خدمات سفر شهرستان ورزنه جهت ساماندهی و خدمات بهتر به مسافران ،همشهریان گرامی بایستی تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال جاری به واحد شهرسازی شهرداری ورزنه جهت تکمیل پرونده و انجام سیر مراحل قانونی مراجعه نمایند.

🌐روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه