🔰 تملک و بازگشایی زمینی به مساحت ۱۸۰ مترمربع بین خیابان شهید قطبی(محله مصلی) و خیابان شهید صادقی در جهت سهولت تردد شهروندان

🔰 تملک و بازگشایی زمینی به مساحت ۱۸۰ مترمربع بین خیابان شهید قطبی(محله مصلی) و خیابان شهید صادقی در جهت سهولت تردد شهروندان

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#تملکات

🔰 تملک و بازگشایی زمینی به مساحت ۱۸۰ مترمربع بین خیابان شهید قطبی(محله مصلی) و خیابان شهید صادقی در جهت سهولت تردد شهروندان

دکتر اخگر شهردار ورزنه بیان داشت: در گام نخست شهرداری با همکاری شورای اسلامی شهر،ضمن توافق با مالک ملک ،زمینی به مساحت ۱۸۰ مترمربع بین خیابان شهید قطبی(محله مصلی) و خیابان شهید صادقی را تملک و بازگشایی کرد تا با آزاد سازی این معبر، تردد و عبور و مرور در این منطقه از شهر تسهیل گردد. ️

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه