🔰 عملیات بهسازی و سنگفرش کوچه مسجد جامع در مرحله پایانی

🔰 عملیات بهسازی و سنگفرش کوچه مسجد جامع  در مرحله پایانی

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#مسجد_جامع_تاریخی
#پروژه_عمران

🔰 عملیات بهسازی و سنگفرش کوچه مسجد جامع در مرحله پایانی

✍️ کوچه مسجد جامع، اصلی ترین مسیر دسترسی به این مسجد تاریخی است که عملیات اجرای سنگفرش و بهسازی این کوچه چند روز قبل آغاز شد و در حال حاضر فاز پایانی آن در حال انجام است و طی روزهای آینده این پروژه به اتمام خواهد رسید.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه