🚒 آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🚒  آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🚒 آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری ورزنه

🔴 حادثه🔥🔥🔥🔥
🔴🔴 زمان اعلام ۱۳:۳۰
✅ آتش سوزی یکدستگاه خودرو پژو آردی درروستای بلان از توابع شهرستان ورزنه ✅ علت حادثه: در دست بررسی

🚒 ۱۲۵ همراه همیشگی در حوادث احتمالی