سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

۲۴ مهر ۱۳۹۸ شهرداری ورزنه

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول – ساختمان موزه مردم شناسی

مزایده عمومی مرحله اول – نوبت اول – ساختمان موزه مردم شناسی

اطلاعیه مهم : شهرداری ورزنه به استناد مصوبه شماره 20 مورخ  98/7/24  شورای اسلامی شهر ورزنه در نظر دارد ساختمان موزه مردم شناسی شهر ورزنه را جهت تشکیل کلاسهای فرهنگی ، اجتماعی ،هنری ، کافی شاپ و...از طریق آگهی مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . 👈لذا متقاضیان میتوانند ...