سخن شهردار

امروز شهر جهانی ورزنه به عنوان یک شهر تالابی نه تنها در عرصه استانی و فرا استانی بلکه در عرصه جهانی توانسته در مسیر تحقق توسعه پایدار شهری گام های به سزایی را بردارد و این امر محقق نمی شد مگر با همراهی همه شهروندان فهیم شهر ورزنه، در عین حال در عرصه عمران شهری نیز گام های موثری برداشته شد اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی ، زیست محیطی، فضای سبز، شهرسازی و خدماتی گام های بلندی در جهت رفع بخشی از مطالبات شهروندان برداشته شده است، البته این امر بدون شک برای مردمی که زحمات و رنج های زیادی را تحمل کرده اند صرفا یک شروع برای ادامه یک مسیر بلند و متعالی در عرصه خدمات رسانی می باشد. شهروندان فهیم ورزنه امروز به نیکی می دانند هریک از مراحل زندگانی شهروندان در شهری مانند ورزنه که مردمی با ویژگی های فراوان فرهنگی در آن زندگی می کنند ، نه تنها هماهنگی بین گذشته و حال را ترسیم می سازند ، بلکه خود مقدمه ای برای ساختن اشتیاق به مرحله بعد و آینده عالی می باشد . پس خدمت برای چنین مردمی جای مباهات دارد ، شهرداری و شورای اسلامی شهر با تاکید به این مهم تلاشی موثر و مفید دارند .

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

شهرداری در خدمت مردم

جاذبه های گردشگری

شهر و شهرستان ورزنه

سلامت اداری

قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد

حمل و نقل و سوخت

امور حمل و نقل و سوخت شهر ورزنه

اخبار شهر
admin

🔰 ادامه عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #_پروژه_عمرانی 🔰 ادامه عملیات پروژه جدول گذاری و پیاده رو سازی خیابان میرزا کوچک خان جنب عرصه فضای سبز توتستان ✍️ ادامه عملیات

ادامه مطلب »