سخن شهردار

امروز شهر جهانی ورزنه به عنوان یک شهر تالابی نه تنها در عرصه استانی و فرا استانی بلکه در عرصه جهانی توانسته در مسیر تحقق توسعه پایدار شهری گام های به سزایی را بردارد و این امر محقق نمی شد مگر با همراهی همه شهروندان فهیم شهر ورزنه، در عین حال در عرصه عمران شهری نیز گام های موثری برداشته شد اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی ، زیست محیطی، فضای سبز، شهرسازی و خدماتی گام های بلندی در جهت رفع بخشی از مطالبات شهروندان برداشته شده است، البته این امر بدون شک برای مردمی که زحمات و رنج های زیادی را تحمل کرده اند صرفا یک شروع برای ادامه یک مسیر بلند و متعالی در عرصه خدمات رسانی می باشد. شهروندان فهیم ورزنه امروز به نیکی می دانند هریک از مراحل زندگانی شهروندان در شهری مانند ورزنه که مردمی با ویژگی های فراوان فرهنگی در آن زندگی می کنند ، نه تنها هماهنگی بین گذشته و حال را ترسیم می سازند ، بلکه خود مقدمه ای برای ساختن اشتیاق به مرحله بعد و آینده عالی می باشد . پس خدمت برای چنین مردمی جای مباهات دارد ، شهرداری و شورای اسلامی شهر با تاکید به این مهم تلاشی موثر و مفید دارند .

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

شهرداری در خدمت مردم

جاذبه های گردشگری

شهر و شهرستان ورزنه

سلامت اداری

قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد

حمل و نقل و سوخت

امور حمل و نقل و سوخت شهر ورزنه

اخبار شهر
admin

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #پروژه_عمران #بازار_روز ✍در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال

ادامه مطلب »
اخبار شهر
admin

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، المان نوری این پروژه توسط شهرداری ورزنه نصب گردید.

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #پروژه_عمران ✍در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، المان نوری این پروژه توسط شهرداری ورزنه نصب گردید. وبسایت: varzaneh.ir #شهر_چادر_سفیدها

ادامه مطلب »
اخبار شهر
admin

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب پایه های روشنایی این پروژه توسط شهرداری ورزنه انجام گردید

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #پروژه_عمران ✍در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب پایه های روشنایی این پروژه توسط شهرداری ورزنه انجام گردید. وبسایت:

ادامه مطلب »
اخبار شهر
admin

آغاز عملیات ترمیم ۲۰۰۰ متر ازچمن بوستان خانواده با استفاده از چمن های گرمسیری و مقاوم

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #واکاری_چمن_گرمسیری 🔰 آغاز عملیات ترمیم ۲۰۰۰ متر ازچمن بوستان خانواده با استفاده از چمن های گرمسیری و مقاوم شهردار ورزنه ضمن اعلام این

ادامه مطلب »