واحد فناوری اطلاعات

slide-2feca5b

شرح وظائف:

 • توسعه زیرساخت، نگهداری و مدیریت شبکه.
 • برآورد نیازهای سخت افزاری و تهیه و تنظیم درخواست خرید آنها.
 • برنامه ریزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سیستم های نرم افزاری و خرید تجهیزات مورد نیاز مرتبط.
 • تهیه شناسنامه تجهیزات رایانه ای، تجهیزات شبکه و نرم افزارهای موجود.
 • تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم ها.
 • تهیه فایل های پشتیبان به صورت دوره ای.
 • نظارت بر قراردادهای خرید نرم افزارهای مورد نیاز و حسن اجرای پروژه های مرتبط با
 • بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی مورد نیاز.
 • نظارت و مدیریت پورتال شهرداری.
 • مدیریت ایمیل شهرداری.
 • حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرورها.
 • بررسی وضعیت شبکه دولت و رفع عیوب قطع ارتباط احتمالی آن.
 • تامین مواد مصرفی مانند: شارژ کارتریج پرینترها و … .
 • بررسي و شناسایی دوره های آموزشي مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی.
 • شرکت در سمینارها و همایش های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات.
 • پاسخ به مکاتبات اداري ارجاعی.

*******