سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

پروژه مجتمع گردشگری شهرداری ورزنه به وسعت ۹۹ هکتار - شهرداری ورزنه

 

اهداف طرح:

متن

موقعیت جغرافیایی طرح:

متن

پیمانکار اصلی:

متن

 فعالیت های اجرایی طرح:

متن

زمانهای کلیدی طرح:

متن

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.