آغاز عملیات بهسازی پیاده رو قسمت جنوبی خیابان دکتر بهشتی

آغاز عملیات بهسازی پیاده رو قسمت جنوبی خیابان دکتر بهشتی

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

✅ آغاز عملیات بهسازی پیاده رو قسمت جنوبی خیابان دکتر بهشتی

✍ در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر ، عملیات پیاده رو سازی قسمت جنوبی خیابان دکتر بهشتی از محل بانک ملت تا ابتدای خیابان شهید عالم(محله کاروانسرا) آغاز شد.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه