آغاز عملیات سنگ فرش پارک محله ای بلوار سردار سلیمانی

آغاز عملیات سنگ فرش پارک محله ای بلوار سردار سلیمانی

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

🔰 آغاز عملیات سنگ فرش پارک محله ای بلوار سردار سلیمانی

✍در ادامه عملیات احداث پارک محله ای بلوار سردار سلیمانی، عملیات سنگفرش این پروژه در حال انجام است.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه