ادامه عملیات عمرانی خیابان دانشگاه

ادامه عملیات عمرانی خیابان دانشگاه

#گزارش_خدمت
#شهرداری_ورزنه
#پروژه_عمران

‌✅

✍ در ادامه عملیات احداث خیابان دانشگاه قسمتی از پروژه شامل پیاده رو سازی و کف سازی قسمت شمالی خیابان تا استخر شهدای ورزنه به اتمام رسید.

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه