تعداد ۳۰۰ اصله نهال درخت در عرصه فضای سبز رفیوژ خیابان تالاب و میرزا کوچک خان (علی اصغر) کاشته شد .

تعداد ۳۰۰ اصله نهال درخت در عرصه فضای سبز  رفیوژ خیابان تالاب و میرزا کوچک خان (علی اصغر)  کاشته شد .

#شهرداری_ورزنه
#گزارش_خدمت
#فضای_سبز

✅ به منظور عملیات کاشت درختان و درختچه های زینتی در سطح شهر تعداد ۳۰۰ اصله نهال درخت در عرصه فضای سبز رفیوژ خیابان تالاب و میرزا کوچک خان (علی اصغر) کاشته شد .

وبسایت: varzaneh.ir
#شهر_چادر_سفیدها
#شهر_تالابی_ورزنه

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تالابی ورزنه