حضور حضور مسئولین شهرستان ورزنه و پاکبانان شهرداری پاکسازی محیط اطراف رودخانه زاینده رود بمناسبت هفته زمین پاک

حضور حضور مسئولین شهرستان ورزنه و پاکبانان شهرداری پاکسازی محیط اطراف رودخانه زاینده رود بمناسبت هفته زمین پاک

🌎♻️بمناسبت هفته زمین پاک

🔹 با حضور مهندس رحیمی فرماندار محترم شهرستان ورزنه،دکتر اخگر شهردار،مسئولین محیط زیست شهرستان و پاکبانان شهرداری پاکسازی محیط اطراف رودخانه زاینده رود،طاغ زارها،محور ورزنه به حسن آباد و میدان امام رضا(ع) با شعار سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک انجام گرفت.

🌹در پایان با اهدا شاخه گل از پاکبانان تلاشگر شهرداری قدردانی شد

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه